Lokalkomitè Tromsø


LK Tromsø ble opprettet i 1995 som assosiert lokalkomité av IAESTE Norge, og ble fullverdig medlem i 1998. Lokalkomiteen består av ca 10 aktive medlemmer, hovedsaklig fra NT-fakultetet. Lokalkomiteen har kontor i Teorifagsbygget, hus 2, rett under Orakelet v/nye Bodegaen. Opptak av nye medlemmer skjer hvert semester, men er du interessert er det bare å ta kontakt resten av året også. Man behøver ikke å være knyttet til NT-fakultetet for å bli medlem.

IAESTEs Næringslivsdager er et spennende arrengement for både bedrifter og studenter. Hensikten med dette arrangementet er å få næringslivet og studenter til å komme nærmere hverandre. Dette gir bedrifter mulighet å prate med aktuelle studenter innenfor sitt fagfelt før de er ferdig utdannet, og studenter får en fot innenfor næringslivet før de utgir seg for det etter utdanningen.

Bedrifter som melder seg på får en stand-plass i en av de mest traffikerte områdene på UiT Norges Arktiske Universitets Tromsø Campus.

Sted: Solhallen Teorifagbygget Hus 1
Tid: Den 19. Februar fra kl 10:00-15:00

Pris for påmelding av bedrifter: 10 000,-

10.00 – Åpning med taler.

11.00 – Debatt.

12.00 og 13.00 – Bedriftspresentasjon/workshop

14.00 – Premieutdeling

 

15.00 – Karrieredag  slutt

Kontaktinfo:

Leder: Victor Zimmer

Tlf.: +47 903 60 492

E-post: tromso@iaeste.no

Besøksadresse: Teorifagbygget hus 2, rom 2.117  – Inne i gangen ved Café Bodega

Kontortider:  Mandag og Fredag kl.10:00 – 14:00

Postadresse Realfagsbygget Mat. nat.-fakultetet 9037 Tromsø