Oslo


Hos oss har vi fokus på det sosiale, nettverksbygging og selvutvikling. Du får muligheten til å tilegne deg nye egenskaper gjennom verv og få direkte kontakt med næringslivet.

Vi har flere internasjonale, nasjonale og lokale sammenkomster du kan delta på, hvor det både er faglig og sosialt innhold (mest sosialt 😉 ). Du kan ta på deg verv hos oss lokalt i Oslo, men det er også fullt mulig som nytt medlem å ta et nasjonalt eller internasjonalt verv. Det betyr at du alltid kan finne noe som interesserer deg! Etter verv får du en attest og du kan også bruke oss som referanse når du søker jobb.

Vi har opptak fortløpende, med infomøter på starten av høst- og vårsemesteret. De siste årene har vi arrangert IAESTEs næringslivsdag i samarbeid med IAESTE ÅS som år etter år er en stor suksess. Vi har møte hver uke, hvor det ofte blir sosialt etter møtet på kontoret.

Etter et år som medlem får du fortrinnsrett til sommerjobbene før de blir lagt ut for alle studenter!

Vi har opptak!

Her finner du en link til interesseskjema.

Fyll det ut og bli en del av Oslos mest givende student organisasjon! (sitat medlemmene).

Kontaktinformasjon

Leder: Emil Hågen

Telefonnummer: +47 416 82 977
E-post: oslo@iaeste.no

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 24, 0371 Oslo. Fysikkbygget, ved pendelen.

Postadresse
IAESTE Oslo
Postboks 1048
Blindern
0316 Oslo