Lokalkomitè Oslo


Som medlem får du en unik mulighet til nettverksbygging, selvutvikling og mye moro. Vi har varierte arbeidsoppgaver du som medlem kan få ansvar for, og vi er unik mulighet for deg å kunne lære mye nytt, reise på internship over hele verden, møte masse nye mennesker og ikke minst få noe å skrive om på CV-en.

Vi har ca 6 forskjellige internasjonale seminarer du kan være med på årlig. Seminarene gir en kombinasjon av kurs innenfor personlig utvikling og internasjonal nettverksbygging (eller venner fra hele verden som vi kaller det). I tillegg har vi 4 nasjonale seminarer årlig du kan delta på.

Vervene vi kan tilby er lokale, nasjonale og internasjonale. Det betyr at du alltid kan finne noe som interesserer deg!

Etter ett år som medlem vil du kunne bruke fortrinnsrett på en av våre jobber.

Gjennom oss får du unike muligheter du ikke kommer til å finne noen andre steder. Det gjelder sosialt og profesjonelt.

Vi håper på å få med deg på laget!

 

Vi har opptak!

Her finner du en link til interesseskjema.

Fyll det ut og bli en del av kanskje Oslos mest givende student organisasjon.

Om LK Oslo

LK Oslo fikk status som lokalkomité av IAESTE Norge på rådsmøtet 1968. Dette var første gang IAESTE Norge opprettet en lokalkomite etter oppstarten av LK Trondheim. Det søkes stadig etter nye, engasjerte medlemmer.

Kontaktinformasjon
Leder: Bettina Elder Larsen
Tlf: +47 469 57 560
E-post: oslo@iaeste.no

Besøksadresse:
Fysikkbygget, ved pendelen.

Postadresse
IAESTE Oslo
Postboks 1048
Blindern
0316 Oslo