IAESTE Nasjonalt

IAESTE Nasjonalt består av tolv verv som sammen sørger for den daglige drift av IAESTE Norge. Vervene har ansvar for driften av hver sin virksomhet. 

Du kan finne en fullstendig oversikt over IAESTE Nasjonalt og våre medlemmer på siden “Om IAESTE” 

Henvendelser om diverse dokumenter i utvekslingsprossessen kan rettes til IAESTEs nasjonalkontor, ved sekretariatsleder Elisabeth Strand Vigtel.

Generelle henvendelser om IAESTE kan sendes til vår daglig ledelse, bestående av Leder, Nestleder, HR-ansvarlig og Økonomiansvarlig.

Kontaktinformasjon:

Nasjonalkontoret:

E-post: nasjonalkontoret@iaeste.no

Daglig ledelse:

E-post: dl@iaeste.no