Bergen


IAESTE Bergen består av 15 aktive medlemmer. Medlemmene i Bergen har ulike verv som gjør at driften går rundt.

Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen! Opptak skjer ved semesterstart i august og januar. Ta kontakt med bergen@iaeste.no ved interesse og møt oss på infomøte!

GCE Ocean Technology og IAESTE Bergen samarbeider med hverandre om å gjennomføre aktiviteter og arrangementer som bidrar til å synliggjøre norsk subsea- og havindustri og tydeliggjøre muligheter som ligger i industrien, samt å sende studenter på jobbutveksling i utlandet. GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering av utdanning, forskning og næringsliv, og vil sammen med IAESTE Bergen jobbe for et høyere internasjonalt engasjement blant studenter. IAESTE Bergen er stolte av å ha GCE Ocean Technology som sponsor og samarbeidspartner, og er glade for å sammen være et bindeledd mellom studenter og næringsliv.


For mer informasjon om GCE Ocean Technology, IAESTE Bergen eller sammarbeidet vårt ta kontakt med bergen@iaeste.no eller se de respektive nettsidene https://www.gceocean.no/.


Kontaktinformasjon:
Leder: Bastian Sunde
Tlf: +47 412 66 926

Besøk oss!

Kontoret vårt befinner ved nordutgangen i 1.etasje i Realfagbygget. Dette finner du ved å ta til høyre med en gang du kommer opp rampen, forbi datalabbene og studentbaren Intergrebar, nest siste kontor på venstre side – det står skilt på døren.

Tlf, kontor: 55 58 27 56
E-post: bergen@iaeste.no

Postadresse IAESTE Bergen, Allégaten 41, Realfagbygget 5007 Bergen