Hvordan søke

 

Søknadsprosessen begynner ved at du finner en eller flere jobber du ønsker å søke på. Jobbene våre finner du i jobbkatalogen som kommer ut i februar, eller vår nettbaserte versjon på iaeste.no/jobb. Du kan søke på 5 jobber av gangen, og må vente til søknadene dine er behandlet før du kan søke på flere. For å søke på jobber må du først registrere deg ved å lage en bruker. (Nb! Dersom du tidligere har søkt på IAESTE-jobb, kan det hende du allerede har en bruker. Trykk på glemt passord og skriv inn e-post.)

For å søke må du laste opp følgende dokumenter:

  • Et tilpasset søknadsbrev til hver jobb du søker på
  • CV
  • Karakterutskrift (stemplet)
  • Korte fagbeskrivelser
  • Evt. relevante attester (med oversettelse og signatur for rett oversettelse av lokal IAESTE-representant)

 

Det er viktig at alle dokumenter er på engelsk, samt at de følger samme formelle standard som du ville benyttet ved jobbsøking her i Norge. For å beskrive den norske karakterskalaen for arbeidsgivere i utlandet, legges det automatisk ved en beskrivelse av den norske karakterskalaen til alle søknader. Dersom du har tatt deler av utdanningen din i et annet land, anbefales det å legge ved beskrivelse av karakterskalaen i dette landet.

Videre må du velge hvilken tidsperiode du har mulighet til å jobbe. Dette er ikke den endelige arbeidsperioden, men når du har mulighet til å jobbe. Perioden og antall uker må stemme overens med alle jobbene du har søkt på.

Til slutt trykker du “send søknad”, og du vil i løpet av kort tid få en bekreftelse på om søknaden din er godkjent eller ikke. Her sjekkes det om søknaden din oppfyller alle tekniske krav. Er den ikke godkjent, får du to dager til å rette opp eventuelle feil.

Du kan hele tiden sjekke status på søknadene dine ved å trykke på status søknader.

 

Tips til søknad

 

Søknadsbrev

Formelt sett burde søknadsbrevet ditt

  • Ikke være lenger enn én side
  • Være rettet mot arbeidsgiver ved å bruke bedriftens/instituttets navn med adresse øverst på siden
  • Ha søkers navn og adresse øverst til høyre
  • Avsluttes med navn og signatur

 

Søknadsbrevet burde inneholde:

  • En referanse til jobbeskrivelsen og eventuell informasjon du har om bedriften/instituttet (fra jobbeskrivelsen eller fra internett)
  • Begrunnelse for hvorfor du ønsker å jobbe for akkurat denne bedriften/instituttet
  • Forklaring på hvorfor du er en god kandidat for jobben (referer gjerne til jobbeskrivelsen og sett det i sammenheng med dine fag og erfaringer)
  • Andre elementer som viser motivasjon og egnethet for jobben

 

Eksempel på oppsett av en søknad

Tips til CV

Det finnes utallige måter å sette opp en god CV på, men generelt sett burde den være klar og tydlig og den mest relevante informasjonen burde være lettest å finne. CV-en burde ikke overskride to sider. Europass har eksempler og maler for en standard europeisk CV. Det er mulig å bruke en slik mal, men det beste er om man bruker den kun veiledende og lager sin egen CV.

Følgende punkter bør inkluderes i en CV

  • Personlig informasjon (navn, alder, sted, kjønn, nasjonalitet, kontaktinformasjon)
  • Informasjon om din tidligere utdannelse og detaljert informasjon om nåværende studier (universitet, fagfelt, start- og sluttdato, hvilke semester man er i)
  • Detaljert informasjon om arbeidserfaring (start- og sluttdato)
  • Språkkunnskaper (muntlig og skriftlig)
  • Datakunnskaper
  • Andre erfaringer/aktiviteter/kunnskaper som er viktig å nevne i forhold til jobben
  • Foto er valgfritt

 

Tips til fagbeskrivelser

Listen over fagbeskrivelser skal inneholde fag som er relevante for jobbene du søker på. De skal være korte, og inneholde informasjon om hva slags kunnskap du tilegnet deg i løpet av kurset og hvilke læringsmetoder som ble benyttet (lab, forelesning osv). Du finner denne informasjonen på hjemmesiden til lærestedet ditt.