Ofte stilte spørsmål

 

Generelt


Hvor kan jeg dra?

Vi har 86 medlemsland på alle kontinenter.

Hva er forskjellen på jobber reservert for norske studenter og jobber tilgjengelig for hele verden?

Jobber reservert for norske studenter er jobber som blir tilgjengelige i begynnelsen av februar, og er kun tilgjengelige for studenter ved norske læresteder. Disse jobbene har søknadsfrist i slutten av februar. Jobber tilgjengelig for hele verden kan søkes på gjennom hele året, av studenter fra alle land. Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Hva kan jeg forvente å tjene ved å dra på IAESTE-jobb?

De aller fleste land har et lavere lønnsnivå enn i Norge. Du kan derfor ikke forvente å gå mye i overskudd ved å dra på IAESTE-jobb.

Hva skal til for å få en jobb?

For å være kvalifisert til en jobb må du oppfylle kravene i jobbeskrivelsen. De fleste jobbene krever ingen tidligere arbeidserfaring. Dersom de gjør det, står det spesifisert. IAESTE velger ut den beste kandidaten, og sender søknadspapirene til arbeidsgiver, som har siste ord i om du blir akseptert.

Hvem kan søke på IAESTE-jobb?

For å søke gjennom IAESTE Norge må du være registrert som student ved et lærested i Norge. Du trenger ikke å ha norsk statsborgerskap. Dersom du er norsk, men tar en grad i utlandet, må du søke gjennom IAESTE i landet du studerer i. Dersom du til vanlig studerer i Norge, men er på utveksling i utlandet, kan du søke gjennom IAESTE Norge.

Må jeg være student når jeg reiser ut?

Nei, men du må være registrert student når du søker.

Kan jeg ta kontakt med arbeidsgiver for å vite mer om hva jobben går ut på?

https://norgepiller.com/imovane/

Nei, kontakt med arbeidsgiver eller IAESTE i mottakslandet er begrenset til studenter som har blitt akseptert. Dette er fordi arbeidsgiver skal vurdere søknaden på et objektivt grunnlag. Dersom du vil vite mer om arbeidsstedet kan du for eksempel sjekke nettsiden til bedriften.

Må jeg skaffe bolig selv?

I de aller fleste tilfeller ordner IAESTE i mottakslandet dette. Du må som regel betale husleien selv.

 

Søknad


Hvor mange fag skal jeg ha med fagbeskrivelse til, og hvor finner jeg disse?

Du skal kun ha med fagbeskrivelse til fag som er relevante til jobbene du søker på. Innføringsemner og fag innenfor andre områder er sjelden nødvendig å ha med.

Hva menes med relevante attester?

Med relevante attester menes kun attester fra jobber/verv som kan være relevante for jobben du søker på. Du trenger for eksempel ikke å legge ved attester for militærtjeneste eller butikkjobber.

Attestene mine er på norsk, hva gjør jeg med oversettelse?

Du skriver selv en oversettelse av attestene, og sender/leverer det til ditt lokale IAESTE-kontor, som kan signere at det er en rett kopi.

Kan jeg sende samme søknadsbrev til flere arbeidsgivere?

Vi anbefaler på det sterkeste at du skriver en tilpasset søknad til hver arbeidsgiver.

Hvorfor må jeg sende inn kopi av passet mitt?

Passet er ment som en identifikasjon overfor arbeidsgiver. Noen ganger trenger også IAESTE i mottakslandet dette for å hjelpe studenten med å søke om visum eller arbeidstillatelse.

Jeg har vært på IAESTE-jobb tidligere, kan jeg søke igjen?

Ja, men søkere som ikke har vært ute før vil bli prioritert.

Jeg søkte i fjor, men ble ikke nominert. Kan jeg søke igjen?

Ja, det teller også positivt på søknaden din at du har søkt tidligere.

 

Nominasjon


Jeg ble nominert, vil det si at jeg fikk jobben?

Nei, det betyr at studenten har blitt valgt ut som beste kandidat av IAESTE Norge, og ikke lenger har noe konkurranse om jobben. Man må fortsatt vente på aksept fra arbeidsgiver.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar fra arbeidsgiver?

Dette varierer veldig, men fristen for å få svar er 1. mai. De fleste får svar før dette.

Hva er student nominated-skjemaet?

Student nominated er et skjema som legges ved søknaden, og sendes til arbeidsgiver. Hensikten er å samle all viktig info på en side, samt å være en bekreftelse fra IAESTE Norge at vi velger å nominere studenten til jobben.

Hvorfor må jeg sende kopi av passet mitt?

Passet er ment som en identifikasjon overfor arbeidsgiver. Noen ganger trenger også IAESTE i mottakslandet dette for å hjelpe studenten med å søke om visum eller arbeidstillatelse.

 

Etter aksept


Hva gjør jeg med akseptpapirene (N/5-a og N/5-b) jeg har mottatt?

N/5-a beholder du selv, dette er arbeidskontrakten din. N/5-b skal fylles ut og sendes tilbake til IAESTE.

Må jeg ordne visum/arbeidstillatelse selv?

Du er selv ansvarlig for å ordne arbeidstillatelse eller visum dersom det kreves til landet du skal til. I noen tilfeller kan dette ta lang tid, så det anbefales at du undersøker dette så tidlig som mulig. IAESTE i mottakslandet kan ofte hjelpe deg, hvis ikke kan vi i IAESTE Norge hjelpe til. Du kan også få nyttig info fra erfaringsrapporter fra studenter som har vært i samme land tidligere.

Jeg har hørt at jeg mister medlemskapet i folketrygden, stemmer det?

Når du mottar lønn i utlandet opphører medlemskapet i folketrygden her i Norge. Dersom du reiser til et EØS-land, er hovedregelen at du blir medlem av arbeidslandets trygdeordning. Men det er den interne lovgivningen i landet som avgjør om du som praktikant blir regnet som arbeidstaker. Dersom man ikke kommer inn under trygdeordningen i landet, bør man søke om frivillig medlemskap i folketrygden i Norge, bl.a. fordi “vanlige” norske reise- og sykeforsikringer bygger på medlemskap i folketrygden. Ta derfor kontakt med NAV Utland for å høre hvordan trygdeordningen er i det landet du skal reise til. Dette er viktig at du gjør i god tid før avreisedato.

Må jeg ha forsikring?

Det er viktig at du er forsikret gjennom hele oppholdet i utlandet. Mange reiseforsikringer har restriksjoner på blant annet maksimalt antall uker du kan være på reise. Hør med dit forsikringsselskap om reiseforsikringen dekker alle dine behov. Dersom du er medlem av Tekna kan du tegne gunstig reiseforsikring hos Gjensidige.

Trenger jeg å ta vaksiner?

Det kan være lurt å undersøke i god tid hvilke vaksiner som kreves til landet du skal til. En oversikt finner du på http://www.vaksinekart.org/

Blir jeg tatt imot av IAESTE i landet jeg kommer til?

Hva som skjer når du kommer frem, avhenger av hvordan IAESTE er organisert i det aktuelle landet. Det kan hende du blir møtt ved ankomst og fulgt til bolig og arbeid, eller du kan være nødt til å ordne ting selv. I vår rapportdatabase finner du nyttig informasjon fra tidligere utreisende studenter.

 

Har du spørsmål som ikke er besvart her? Ta kontakt med Utvekslingskoordinator på uk@iaeste.no.