Medlemskap

 

IAESTE Norge er drevet av ca 150 frivillige og engasjerte studenter fordelt på 7 universiteter i Norge. Medlemmene våre kontakter det norske næringslivet for finne praktikantjobber som kan utveksles med de andre medlemslandene. Det betyr at for hver jobb vi får tak i så får en utenlandsk student reise på praktikantjobb her i Norge – og en norsk student får reise ut på en tilsvarende jobb i utlandet!

Ved å være medlem i IAESTE får man god organisasjonserfaring, man blir kjent med andre studenter fra hele verden, med mulighet for reiser i både inn- og utland, og kontakt med næringslivet. Det er gode muligheter for å være engasjert på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå, og selv om man ikke sitter med verv er det gode muligheter for at dine tanker og ideer blitt tatt med videre oppover i systemet. Du kan også være med på mottak av de internasjonale studentene.

Hvorfor bli medlem:

  • Verdifull organisasjonserfaring
  • Bli kjent med andre studenter fra andre norske universiteter
  • Bygge nettverk med næringslivet
  • Kulturell forståelse
  • Bli kjent med studenter fra hele verden
  • Få fortrinn på sommerjobb i utlandet
  • CV – diamant
  • Sosialt og gøy!

Hva gjør vi?

Hver lokalkomité har ukentlige møter hvor vi diskuterer lokale saker og oppdaterer hverandre om hvordan vi ligger an med arbeidet. Fire ganger i året avholdes det nasjonale møter. Disse er både lærerike og sosiale. I tillegg får medlemmer unike muligheter til å reise utenlands og skaffe seg internasjonal erfaring i organisasjonsarbeid på internasjonale møter. Vi har det også veldig sosialt og drar på alt fra kafé-turer, hytteturer, julebord og internasjonale middager.

Vervmuligheter

Det finnes en rekke interessante og utfordrende oppgaver både lokalt og nasjonalt. Det å planlegge og koordinere disse oppgavene er studentenes oppgave, og gir verdifull erfaring. Ansvaret er organisert gjennom verv som alle medlemmer kan stille til valg til. Man kan jobbe med å koordinere arbeidet med å få jobber til internasjonale studenter, mottak av praktikanter, utlysning av jobber til norske studenter, drifte datasystemene, økonomi, markedsføring og IAESTEs Næringslivsdager. Den erfaringen IAESTE gir medlemmer kommer godt til nytte når vi skal søke jobb etter endte studier. Bedrifter vekter organisasjonserfaring høyt, ikke kun det faglige.

IAESTEs Næringslivsdager

Som medlem er du med på å arrangere IAESTEs Næringslivsdager (IN), et av Norges største karrierearrangementer. I perioden januar/februar arrangerer vi IN ved UIB, NTNU, UIS og UiO. Her ønsker vi norske og internasjonale bedrifter velkommen til å presentere seg for studentene ved de respektive lærestedene og omegn.

Hvordan bli medlem?

Hver lokalkomite holder informasjonsmøter i forkant av opptak av nye medlemmer. Opptak skjer ved hver semesterstart. Det kan allikevel tenkes at komiteen på ditt lærested ønsker flere medlemmer, så ta kontakt og spør. Det samme gjelder om du ønsker mer informasjon enn hva du finner på disse sidene. Kontaktinformasjon for hver lokalkomitè finner du på den respektive lokalkomiteen sin kontaktside.

For kontaktinformasjon til de enkelte lokalkomitèene, se i sidemenyen eller trykk under:

Bergen

Grimstad

Oslo

Stavanger

Tromsø

Trondheim

Ås