Bli medlem!

IAESTE er en internasjonal studentorganisasjon drevet av engasjerte og motiverte studenter. I Norge finnes vi i 6 studentbyer.

Som medlem av IAESTE får du:

 • God organisasjonserfaring

 • Blir kjent med studenter fra hele verden

 • Muligheter for reise i både inn- og utland

 • Kontakt med næringslivet

Hvorfor bli medlem:

 • Ettertraktet organisasjonserfaring både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Nettverk med næringslivet, alumni og studenter på tvers av studieretninger.

 • Reisemuligheter til nasjonale og internasjonale konferanser uavhengig av hvor lenge du har vært medlem!

 • En bedre CV gjennom verv, hvor du vil få attest og kan bruke oss som referanse.

 • Sosialt og gøy! Vi har et stort fokus på at medlemmene våre trives som student og i vervet sitt.

 • Fortrinnsrett på internships etter ett år som medlem.

Hva gjør vi?

Vi har 3 hovedarbeidsområder:

 • Job Raising – Kontakt med næringslivet og skaffer betalte internships hos bedrifter i Norge

 • Utlysning – Annonseringen av internships

 • Mottak – Ta imot og følge opp internasjonale studenter som er på internship i regi av IAESTE i Norge

Vervmuligheter

Når du har et verv har du ansvaret for et område innenfor driften på enten studiestedet ditt eller på nasjonalt nivå.

Her er noen av mulighetene DU har hos IAESTE Norge:

 • Ledergruppa
  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • HR-ansvarlig
 • Hovedaktiviteter
  • Mottak
  • Utlysning
  • Job Raising
  • IAESTEs Næringslivsdager
 • Andre verv
  • Data ansvarlig
  • Profilering
  • Kontakt med næringslivet
  • Ansvarlig for et lokalt arrangement

Innenfor hvert av punktene er det flere muligheter og du får utviklet ferdigheter innen ansvar og teamarbeid uansett hvilke verv du tar!

Den erfaringen IAESTE gir medlemmer kommer godt til nytte når du skal søke jobb etter studiene. Bedrifter vekter organisasjonserfaring høyt ved siden av det faglige.

Hvordan bli medlem?

Kontakt ditt lokale IAESTE og spør om mulighet for medlemskap! Ved semesterstart arrangerer hver av studiestedene infomøter hvor du kan høre mer om hva IAESTE tilbyr deg.

Bergen

Grimstad

Oslo

Stavanger

Tromsø

Trondheim

Ås