Utvekslingsprogrammet

 

Ønsker din bedrift å delta? Ta kontakt med vår Job Raising Koordinator i IAESTE Norge på e-post jrk@iaeste.no

Utvekslingsprogrammet PDF 
Exchange program PDF

Er din bedrift interessert i å hente internasjonal kompetanse, og rekruttere de beste hodene i verden? IAESTEs primære virksomhet er vårt utvekslingsprogram, hvor vi tilbyr bedrifter og arbeidsgivere i norsk næringsliv muligheten til å hente inn internasjonale studenter til praktikantjobber her i Norge.

Dette er dyktige og høyt kvalifiserte studenter innen teknologi og realfag, som gir unike muligheter for spennende internasjonale impulser ved din bedrift. Deltakelse på vårt utvekslingsprogram betyr at du tar i mot én eller flere internasjonale praktikanter som vil passe bedriftens kriterier.

Vi i IAESTE ordner alt av praktiske og administrative oppgaver, også bolig. Dette gjør det veldig enkelt for din bedrift å delta, og medfører i praksis ikke noe større utfordringer enn det å ansette en norsk student. I disse tider hvor det ikke blir utdannet nok norske ingeniører, og det er ingeniørmangel på arbeidsmarkedet er IAESTEs Utvekslingsprogram et godt tilbud for bedrifter til å få inn rimelig og godt kvalifisert arbeidskraft. Gjennom å ha en praktikant vil det gi dere en god mulighet for å se om studenten passer inn i deres bedrift for en fulltidsstilling.

Det er flere av bedriftene som har deltatt som har vært særdeles fornøyde og tilbudt studenten fulltidsjobb etter endt praktikantperiode. Ved å trykke deg inn på linkene i menyen, kan du lese mer om hva det innebærer å delta. Er bedriften din i kontakt med en student dere vil ansette for en periode? Da kan IAESTE ta seg av alt det praktiske i form av arbeidstillatelse og annet administrativt arbeid, samt bolig. Studenten får også være med på vårt sosiale opplegg.

 

Prosessen

Fra avtalen underskrives
Bedriften bestemmer hvilke kvalifikasjoner, studieår og eventuelt hvilke(t) land praktikanten skal være fra.

Etter at bedriften inngår en avtale om å ta inn en eller flere praktikanter gjennom IAESTE, vil vi i IAESTE Norge utveksle jobben med ett eller flere av våre 85 medlemsland. Jobben vil så promoteres og lyses ut i de aktuelle IAESTE-landene. Søknadene vil deretter evalueres av IAESTE. Vi vil gjøre vårt ytterste for at bedriftens krav etterfølges slik at bedriften får tilbud om den best egnede kandidaten. Deretter blir kandidaten presentert for bedriften.

Det vil alltid være bedriften som har siste ord på om studenten blir akseptert eller ikke, og dere vil også ha muligheten til å ytterligere intervjue den potensielle kandidaten. Om studenten ikke skulle bli akseptert, vil IAESTE tilby seg å finne en ny.

Fra dere har sendt inn jobbbeskrivelsen i form av et avtaleskjema vil det ta 2 – 3 måneder før dere vil motta en praktikant.

Praktikanten ankommer
Vi har et gode systemer for å ta i mot praktikanter både i form av det praktiske, men også sosialt gjennom hele året.

Det er vi i IAESTE som møter praktikanten på flyplassen og tar studenten med til sin bolig. De neste dagene vil vi sørge for at de får etablert seg i landet – vi tar de med til politistasjonen, ordner med skattepapirer og andre nødvendigheter. Når det er klart for første arbeidsdag, følger vi praktikanten til bedriften, og dere får muligheten til å hilse på vår kontaktperson i IAESTE.

Vi arrangerer helgeturer rundt om i Norge for alle våre praktikanter i Norge. Dette skjer først og fremst i juli og august, men vi har også en helgetur i løpet av vinteren. Resten av året er det en rekke ukentlige sosiale aktiviteter.

 

Hvorfor delta?

Fordelene for en bedrift som ansetter en IAESTE-praktikant:
IAESTE finner den rette: IAESTE gjør sitt ytterste for å finne den rette studenten. Bedriften spesifiserer arbeidsperiodens start (tidligst start i mai, ellers når som helst på året) og varighet (fra 6 uker opp til 18 måneder), samt krav til kvalifikasjoner og språkkunnskaper. Studenten som nomineres til jobben må selv skrive en søknad til dere, noe som gir dere mulighet til å bli kjent med praktikanten før ansettelse.

IAESTE tar seg av det praktiske: IAESTE tar hånd om oppholds- og arbeidstillatelse, finne bolig, helse- og skattemyndigheter, og andre praktiske forhold rundt arbeidsoppholdet. Praktikantene blir godt tatt vare på og det blir arrangert flere sosiale sammenkomster og helgeturer. Dersom arbeidsoppholdet er utenfor de største byene (mer en 1,5 time unna) vil sosial oppfølging av praktikanten i noen tilfeller være begrenset.

Høyt kvalifisert arbeidskraft: Internasjonalt er Norge et ettertraktet land å reise til, og som følge av dette er det stor konkurranse om jobbene her i Norge. IAESTE nominerer de best kvalifiserte søkerne på bakgrunn av arbeidsgivers krav, motivasjon, karakter og tidligere erfaring.

Internasjonale impulser til tenkemåte og arbeidsmiljø: Ulike land har ulike arbeidsmetoder og måter å løse problemer på. Studenten bedriften ansetter vil kunne bidra til nytenkning og perspektivendring ved å tilnærme seg et problem på en annen måte enn norske arbeidstakere ville ha gjort.

Send en norsk student ut: Vi utveksler våre norske jobber 1-til-1 med internasjonale jobber som vi tilbyr norske studenter. Ved å delta vil derfor i tillegg bedriftene bidra til at norske studenter får internasjonal erfaring. Disse erfaringene vil studenten senere ta med seg inn i det norske næringslivet.

Reserved offer
Hvis bedriften allerede har kontakt med en bestemt student som dere ønsker å ansette gjennom IAESTE kan dette gjøres som “reserved offer”. For reserved offer er deltakeravgiften NOK 7000 per student. Den økte deltakeravgiften skyldes at dette er en spesiell avtale som går utenom vårt egentlige tilbud.


 

Spørsmål eller interessert i å delta? Ta kontakt med Job Raising Koordinator i IAESTE Norge på jrk@iaeste.no