IAESTEs Næringslivsdager

IAESTEs Næringslivdager, også kjent som IN, er en serie rekrutterings- og profileringsarrangementer med det mål å være den naturlige kanalen mellom næringslivet og teknologi- og realfagsstudenter.

Deltagende bedrifter får muligheten til å profilere seg med tanke på både kort- og langsiktige ansettelser av fremtidige arbeidstakere, og samtidig synliggjøre seg selv ovenfor studenter innen de fleste fagfelt. Med lang erfaring har vi etablerte rammer rundt våre arrangementer, og år etter år er tilbakemeldingene fra både studenter og bedrifter meget positive. I 2020 arrangerer vi IAESTEs Næringslivsdager i Stavanger, Oslo og Trondheim.

 

 

 

I 2019 feiret vi også 30 år med en skikkelig fest! Vi er Norges første og eldste karrièredag for studenter. Kunnskapen og erfaringen vi har tilegnet oss gjennom årene vil vi bruke for å skape et godt arrangement med god profilering og den beste servicen.

Som deltakende bedrift får dere:

  • Standplass (3 x 2m), inkl. opprigg og nedrigg
  • Bedriftslunsj
  • Bevertning under arrangementet
  • Logo på IAESTEs nettsider og på annet relevant profileringsmateriale (se her)
  • Trådløst Internett

For mer informasjon om de forskjellige arrangementene kan deres respektive sider besøkes via menyen til høyre.

Vi tilbyr god service i alle ledd, og IAESTEs medlemmer hjelper gjerne med opprigging og nedrigging av stand, samt andre praktiske ting gjennom dagen. IAESTEs mål er å arrangere næringslivsdager med høy standard hvor dere som bedrift kan komme i kontakt med de studentene dere leter etter!

 

IN_Logo_Bl+Ñ_RGB_medium-290x300

Viktige Datoer

1. desember 2019
– Avmeldingsfrist for bedrifter

IN arrangeres:

Har du spørsmål angående IN kan du ta kontakt med vår koordinator for IAESTEs Næringslivsdager:

Koordinator for IAESTEs Næringslivsdager 2020

  • Maia Lapidus Pettersen
  • E-post: ink@iaeste.no
  • Telefon: +47 940 54 130