IAESTEs Næringslivsdager 30 ÅR

 

IAESTEs Næringslivdager, også kjent som IN, er en serie rekrutterings- og profileringsarrangementer med det mål å være den naturlige kanalen mellom næringslivet og teknologi- og realfagsstudenter. Deltagende bedrifter får muligheten til å profilere seg med tanke på både kort- og langsiktige ansettelser av fremtidige arbeidstakere, og samtidig synliggjøre seg selv ovenfor studenter fra de fleste fagfelt. Med lang erfaring har vi etablerte rammer rundt våre arrangement, og år etter år er tilbakemeldingene fra både studenter og bedrifter meget positive. I 2019 arrangerer vi IAESTEs Næringslivsdager i Stavanger, Oslo og Trondheim.

 

 

 

I 2019 feirer vi også 30 år med en skikkelig fest! Vi er Norges første og eldste profileringsarrangementer for studenter. Denne kunnskapen og erfaringen skal vi bruke for å skape et godt arrangement med god profilering og den beste servicen.

Som deltakende bedrift får dere:

 • Standplass (3 x 2m), inkl. opprigg og nedrigg
 • Bedriftslunsj
 • Bevertning under arrangementet
 • Logo på IAESTEs nettsider (se her)
 • Trådløst Internett

For mer informasjon om de forskjellige arrangementene kan deres respektive sider besøkes fra menyen til høyre.

Vi tilbyr god service i alle ledd, og IAESTEs medlemmer hjelper gjerne med opprigging og nedrigging av stand, samt andre praktiske ting under dagen. IAESTEs mål er å arrangere rekruteringsarrangement med høy standard der dere som bedrift kan komme i kontakt med interessante teknologi- og realfagsstudenter fra de fleste fagfeltene i landet.

 

IN_Logo_Bl+Ñ_RGB_medium-290x300

Viktige Datoer

15. desember 2017
– Avmeldingsfrist for bedrifter

IN arrangeres:

 • 22.01.19 – Stavanger
 • 31.01.19 – Trondheim
 • 14.02.19 – Oslo
 • 19.02.19 – Tromsø

Har du spørsmål angående IN kan du ta kontakt med koordinator for IAESTEs Næringslivsdager:

Koordinator IAESTEs Næringslivsdager 2018

 • Amira Elazzouzi
 • E-post: ink@iaeste.no
 • Telefon: (+47) 936 10 129