Kampanjer

Kampanjer er noe vi kan gjennmføre i flere byer samtidig for å promotere en bedrift og/eller et tilbud. Vi kan utføre: Headhunting, profilering, utlysning på stand og blesting, ved ett eller flere av universiteter. Dette er også åpent for at en av deres ansatte kan delta. 

Trenger dere flere søkere til en praksisplass eller en jobb?

Vi i IAESTE har lang erfaring med å komme i kontakt med studenter. Vi lyser ut egne praksisplasser deler av året og bruker gjerne denne erfaringen til å finne studenter som kunne passet dere også.

Universiteter vi er på:

  • NTNU i Trindheim
  • UiO
  • UiB
  • UiS
  • NMBU
  • UiA i Grimstad
  • UiT

I tillegg kan vi i mange tilfeller også gjennomføre dette på mange høgskoler i byene vi er på.

Ved spørsmål, gjerne kontakt vår Public Relations Koordinator for ytterligere informasjon