Annet næringslivstilbud

Vi er er stolte av å kunne tilby et stort antall tjenester. Under finner dere en rekke forslag til hva IAESTE kan tilby, men vi er på ingen måte begrenset til dette. Ta gjerne kontakt om det er noe, der vi er fleksible og åpne for prosjekter utenfor tilbudene vi har listet opp.

Som studentorganisasjon er vi den eneste som har denne type næringslivstjeneste fordelt over en så stor del av landet. Dette betyr at gjennom oss har du en unik mulighet til å nå ut til mange studenter over mange universiteter. Som studenter er vi også stolte av å vite hva som profilerer best ved de forskjellige universitetene, vi vil derfor kunne være med å bidra der dere trenger oss med råd og tilbud. Tilbudet kan tilpasses alle byene.

Forslag til hva vi kan tilby

Bedriftspresentasjoner og caseoppgaver

Bedriftspresentasjoner og caseoppgaver en god mulighet for studenter å bli kjent med din bedrift. Vi tilbyr god service slik at dette skal bli en enkel prosess for dere.

Pris vil kunne diskuteres etter behov som arrangementstørrelse, matservering og annet.

Vi er stolte av å ha god kjennskap til næringslivet på universitetene vi holder til. Det betyr at dersom vi ikke kan tilby det dere måtte ønske vil vi gjøre vårt beste med å være fleksible, eller henvise dere til andre organisasjoner som kan passe deres mål.

Ta kontakt ved spørsmål.

Kampanjer

Kampanjer er et helt unikt tilbud vi i IAESTE har. Det gir deg mulighet til å kjøpe synlighet ved de valgte universiteter og høgskoler i Norge vi har kjennskap og tilknytning til.

Vi kan ta oss av promotering i form av visuell synlighet på campusene i tillegg kan vi også promotere direkte mot ønskede studenter ved å fortelle om mulighetene studentene kan ha ved deres bedrift. Dette skal være et billig alternativ for å nå ut til studenter i større grad, og kan være et fint supplement til annen promotering med eller uten oss. Dere kan gjøre dette ved å sende representanter til campusene eller vi kan representere på vegne av deres bedrift. Vi har også egne sider knyttet til hver lokalkomité, samt én knyttet til IAESTE nasjonalt som kan benyttes for profilering av jobber, arrangementer eller lignende.

Dette kan være en passende løsning ved stillingsutlysninger blant annet.

Utlysning av praksisplasser for teknologi og realfagsstudenter

Som en organisasjon med hovedvirksomhet innen utveksling av praksisplasser for studenter, har vi over tid tilegnet oss lang og god erfaring. Det betyr at vi kan tilby å utlyse deres stilling for ønsket studentgrupper. Dere kan velge universiteter og en del høgskoler i byene vi er i, til å utlyse stillinger.

Vi kan gjøre de delene av prosessen dere måtte ønske, slik som for eksempel:

  • Få tak i flest mulig søkere til deres nettsider.
  • Velge ut et bestemt antall søkere som vi henviser til dere.

Dersom det skulle være ønskelig å gjøre dette gjennom IAESTE i en av våre andre medlemsland har vi selv et tilbud som gir deg mulighet til å lyse ut en stilling der du måtte ønske gjennom vårt utvekslingsprogram.

Kontakt public relation koordinator for mer informasjon