Electrolux internship

IAESTE i sammarbeid med Electrolux tilbyr nå i en kort periode 13 ulike jobber innenfor Data, Elekronikk, Kybernetikk og Produktdesign. På https://electrolux.iaeste.org/ kan du lese mer om de spesifikke jobbene. Ønsker du å søke på noen av jobbene, kontakt uk@iaeste.no med jobbkoden du ønsker å søke på for å begynne søknadsprosessen!