Tips til søknad

Søknadsbrev
Formelt sett burde søknadsbrevet ditt

 • Ikke være lenger enn én side
 • Være rettet mot arbeidsgiver ved å bruke bedriftens/instituttets navn med adresse øverst på siden
 • Ha søkers navn og adresse øverst til høyre
 • Avsluttes med navn og signatur

Søknadsbrevet burde inneholde:

 • En referanse til jobbeskrivelsen og eventuell informasjon du har om bedriften/instituttet (fra jobbeskrivelsen eller fra internett)
 • Begrunnelse for hvorfor du ønsker å jobbe for akkurat denne bedriften/instituttet
 • Forklaring på hvorfor du er en god kandidat for jobben (referer gjerne til jobbeskrivelsen og sett det i sammenheng med dine fag og erfaringer)
 • Andre elementer som viser motivasjon og egnethet for jobben

Eksempel på oppsett av en søknad

Tips til CV
Det finnes utallige måter å sette opp en god CV på, men generelt sett burde den være klar og tydlig og den mest relevante informasjonen burde være lettest å finne. CV-en burde ikke overskride to sider. Europass har eksempler og maler for en standard europeisk CV. Det er mulig å bruke en slik mal, men det beste er om man bruker den kun veiledende og lager sin egen CV.

Følgende punkter bør inkluderes i en CV

 • Personlig informasjon (navn, alder, sted, kjønn, nasjonalitet, kontaktinformasjon)
 • Informasjon om din tidligere utdannelse og detaljert informasjon om nåværende studier (universitet, fagfelt, start- og sluttdato, hvilke semester man er i)
 • Detaljert informasjon om arbeidserfaring (start- og sluttdato)
 • Språkkunnskaper (muntlig og skriftlig)
 • Datakunnskaper
 • Andre erfaringer/aktiviteter/kunnskaper som er viktig å nevne i forhold til jobben
 • Foto er valgfritt

Tips til fagbeskrivelser
Listen over fagbeskrivelser skal inneholde fag som er relevante for jobbene du søker på. De skal være korte, og inneholde informasjon
om hva slags kunnskap du tilegnet seg I løpet av kurset og hvilke læringsmetoder som ble benyttet (lab, forelesning osv). Du finner denne informasjonen på hjemmesiden til lærestedet ditt.